ROP Střední Čechy

velikost textu
+

Rekonstrukce bývalého internátu na nový domov pro seniory

Protože kapacita stávajícího Domova Na Zátiší zdaleka nepokrývala poptávku, rozhodl Středočeský kraj o rekonstrukci bývalého internátu SZŠ Rakovník pro naše potřeby.

Rekonstrukce byla fyzicky zahájena 1. 11. 2013 a její ukončení naplánováno na 30. 11. 2015. Kapacita lůžek byla navýšena ze 40 míst na 88 míst, a to v podstatně modernějších podmínkách.

Celkový vysoutěžený rozpočet díla byl cca 54 milionů korun, přičemž 85 % nákladů bylo hrazeno Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy, zbývajících 15 % a tzv. „nezpůsobilé náklady“ potom z rozpočtu kraje.

Jednalo se nepochybně o smysluplnou investici do budoucnosti.

Naše organizace se zúčastnila Individuálního projektu Středočeského kraje „Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji“ s registračním číslem CZ.1.04/3.1.00/05.00049. Tento projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Cílem tohoto projektu bylo průběžné vzdělávání našich pracovníků.

Vybavení domova seniorů

O odstavec výše jsme informovali o probíhající rekonstrukci objektu bývalého internátu na nový domov pro seniory. K tomu, aby tento zrekonstruovaný objekt mohl plnohodnotně sloužit jako domov pro seniory, bylo potřeba vybavit jej vhodným potřebným nábytkem a dalším zařízením nutným k jeho provozu. Na pořízení tohoto vybavení byla podána žádost o dotaci na ROP NUTS 2 Střední Čechy s názvem „Vybavení domova seniorů“. Žádosti bylo vyhověno, takže 85 % ceny pořízení tohoto vybavení bylo spolufinancováno ROP NUTS 2 Střední Čechy. Celkové výdaje na toto vybavení po upřesnění na základě výsledků výběrového řízení činilo 9 663 937 Kč. K samotné dodávce a instalaci vybavení došlo v návaznosti na dokončení rekonstrukčních prací na objektu. I přes různá zdržení postupu stavebních prací byl nastaven časový harmonogram tak, aby se do nového roku 2016 vstoupilo s novým a plně zařízeným, tedy provozuschopným domovem seniorů.

Se vstupem do roku 2016 byla veřejnost informována, že projekt "Vybavení domova seniorů" spolufinancovaný z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy 2007–2013 byl v plánovaném termínu dokončen.

Virtuální prohlídka