Tiskové prohlášení

velikost textu
+

Tiskové prohlášení Domova seniorů v Rakovníku ze dne 26.6.2018

Vážené novinářky, vážení novináři,

jako osoba pověřená řízením DOMOVA SENIORŮ NA ZÁTIŠÍ V RAKOVNÍKU se distancuji od jakýchkoliv politických bojů ve městě Rakovník. DOMOV SENIORŮ NA ZÁTIŠÍ V RAKOVNÍKU je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Středočeský kraj. Jde o zcela apolitické zařízení, které nemá sloužit jako nástroj pro jakoukoliv politickou kampaň. Byl jsem pověřen Radou Středočeského kraje k dočasnému řízení tohoto zařízení. Zájmem Středočeského kraje je mít stabilní, dobře hospodařící a vůči veřejnosti a jeho klientům vstřícné sociální zařízení s příjemným personálem. Slíbil jsem, že pro to udělám maximum. Naším cílem jsou především spokojení klienti a zaměstnanci, které si nepřeji, aby si bral kdokoliv jako rukojmí a využíval je jako nástroj v komunální kampani. Věřím, že už nás někteří místní politici přestanou pomlouvat a urážet a nechají nás v klidu pracovat. Na rozdíl od jiných totiž na podobné ataky nemáme čas. Navíc máme s celým naším týmem chuť pracovat a neradi bychom o ni přišli.

Bc. Ondřej Šimon, MPA
pověřen řízením organizace

f